Solanum as

 

E: post @ solanum.no -  T: 2254 0550

Fredrik Brochs vei 1, 3510 Hønefoss

Økonomitjenester 

Lett-IT og regnskapsføring 

Praktiske IT-anvendelser - 
for små og mellomstore bedrifter og deres ledere 
med sikte på effektivisering og økonomiske resultater

Våre kvaliteter : 

  • Høy kompetanse gjennom lang erfaring fra revisjon og rådgivning i store revisjonsfirma og i egen virksomhet

  • Lang ledererfaring med økonomi og IT, i kombinasjon med solid praktisk erfaring fra operative og effektive IT-anvendelser 

  • Kvalitet og faglig integritet 

  • Oppfølgning, kontakt og service 

  • Tilgjengelighet 

  

 


Vi ønsker velkommen til å drøfte nærmere hvilke av disse områder og tjenester vi kan bidra med for Deres firma eller forbindelser. 

For mer informasjon eller kontakt: Send gjerne en epost til post@solanum.no   
- eller kontakt oss på telefon: 2254 0550

Direkte kontakt:

Roar Hensvold -  Daglig leder, konsultative og operasjonelle funksjoner

Tone C. Hundere - Regnskapsførsel og bedriftskonsulent

 

 

 


Kontoradresse:  Fredrik Brochs vei 1, 3510 Hønefoss
Postadresse: Postboks 55 Sentrum, 3502 Hønefoss 

 

 

Tilbake til toppen